GARANTI, REKLAMATION & VÅRDANVISNINGAR

För att din cykel ska hålla länge så behöver den kärlek med jämna mellanrum. De flesta varumärken har som krav att man ska utföra garantikontroller för att garantin ska gälla. Ofta brukar dessa säkerhetskontroller ligga en gång per år och vissa varumärken har även en 3-mån kontroll som tex Batavus. Läs därför gärna serviceboken/manualen noggrant. Vi rekommenderar starkt att man alltid utför en injusteringsservice efter ca 10 mil för att efterdra muttrar, ekrar osv.

Reklamationer är ursprungliga fel som funnits när produkten har levererats eller om det är ett fabrikationsfel. Återförsäljaren har i första hand rätt att försöka avhjälpa felet. Har återförsäljaren misslyckats att avhjälpa problemet flera ggr i rad så har man som kund rätt att häva köpet om återförsäljaren inte lyckas avhjälpa problemet, beroende på karaktären på reklamationen. På cyklar så omfattar garantin ramverk samt elsystem på samtliga cykelvarumärken. Med elsystem menas batteri, kablage samt motor. Växlar, kedja, fram och bakdrev samt bromssystem är exempel på delar som är slitagematerial. Det är ovanligt att slitagedelar kan godtas som reklamationer. Läs gärna vidare nedan om varför samt en hel del praktiska vårdanvisningar.

1. Bromsar & växlar

Vid köp av en ny cykel behöver man ofta efterjustera växlar och bromsar efter ett tag. Vajern töjer sig nämligen ytterst lite på mekaniska bromsar och vajern skär även lite i plasthöljet som skyddar vajern med tiden vilket är normalt. Hur mycket man behöver justera är olika beroende på modell och innebär att man kan behöva efterjustera broms och växlar efter bara några mil. Fabrikationsfel på bromsar och växlar är ovanliga, det brukar oftast handla om injustering som uppkommer efter några mil. Exempel på ej godtagbar reklamation kan vara justering av växel/broms eller om bromsen har ett gnisslande ljud. Detta är oftast smuts/olja som kan ha stänkt upp på fälgen eller skivan om det är en skivbroms.

2. Ekerspänning

På vissa modeller behöver ekrarna sätta sig i navflänsarna och man kan därför behöva efterdra ekrarna. Detta är normalt och är under normala förhållanden inget fabrikationsfel. Vänta inte för länge att justera detta då hjulet annars kan bli skevt och det får mycket större konsekvenser och kostnader. Ekrarna kan åka upp bara genom att man åker över ett gupp lite för hårt, man kan då behöva spänna ekrarna igen. Ekrar som är lösa är till större delen en efterjustering som behöver göras och är inte ett ursprungligt fel eller fabrikationsfel. Ett exempel på fabrikationsfel kan vara om navflänsarna har borrats fel, detta är väldigt ovanligt men förekommer.

3. Smörja och fetta

Cyklar man under vintertid är smörjning på vitala delar extra viktigt. Våra svenska vägar saltas ofta och detta sliter hårt på din cykel. Det som sitter på kedjan vid köpet är oftast till för att skydda kedjan när den är förpackad, ibland är detta ej nog för att fylla smörjfunktionen vid full användning. Var noga med att välja rätt typ av olja och fett. Vissa kontakter på elcyklar som tex vid batteriet kan vara bra att ombesörja också. Tvätta gärna cykeln med jämna mellanrum och speciellt om den ska stå över vintern. Var noga att tvätta den på rätt sätt för elcyklar då för mycket vatten på känsliga delar kan vara skadligt för elsystemet.

4. Kedja och drivlina

Många rekommenderar att byta kedja efter ca 150 mil för att spara livslängd på kassett och framdrev, för att inte behöva byta hela drivlinan. Slitage på kedja påverkas av, utöver kvalitetsnivån på komponenterna, hur man cyklar, hur duktig man är på att hålla kedjan ren och smord samt om man växlar under belastning. Cyklar man länge med en sliten kedja kan de främre kedjehjulen vara så nedslitna att de liknar hajfenor i profil och då måste man ofta byta hela drivlinan. Man behöver inte byta till de dyraste kassetterna då detta är slitagedelar. Dyrare kassetter får oftast inte bättre växlingsfunktion utan bara lägre vikt. Försök hålla kedja och kassett rena från olja då detta samlar smuts som sliter på drivlinan. Torka alltid av kedjan efter att du smörjt den. Ett tecken att du har en sliten drivlina kan vara att kedjan ramlar av, nedsatt växelfunktion m.m. Vi brukar rekommendera att du har en Park Tool Chain Checker hemma för att kontrollera att inte kedjan är för sliten. 

Kedja och drivlina är exempel på slitagedelar då det är vanligt att det kommer in smuts, små stenar, osv. som försämrar kedjan och drev vilket leder till försämrad växelfunktion som gör att växlar hoppar eller att kedjan hoppar av. Detta är speciellt vanligt med cyklar som har utanpåliggande växlar. En reklamation för kedja kan tex vara att länken har åkt ur någon millimeter och kan göra att en kedja hoppar extra mycket, detta är exempel på godkänd reklamation.


REKLAMATIONSFORMULÄR

Vänligen observera att en reklamation kan ta upp till 30 dagar enligt våra köpvillkor. Detta beräknas från att vi mottagit ärendet tills att ärendet är åtgärdat. Vi försöker självklart att hjälpa er så snart vi bara kan men under högsäsong eller vid höga orderingångar så kan det ta upp till 30 dagar.

  Följande fält med * behöver vara ifyllda

  Namn*

  Bostadsort*

  Email*

  Inköpsdatum *

  Ordernummer/Kvittonr *

  Varumärke & Modell *

  Felbeskrivning*

  Önskad åtgärd*