KÖPVILLKOR

1. Allmänt

1.1
Allmänna villkor, i denna text kallad, ”Köpvillkoren”, gäller när du som konsument ”Du” gör en beställning via förmånsportalen. Avtal ingås mellan dig och Elcykelpunkten. Köpvillkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställning av Elcykelpunkten Stockholm AB “Elcykelpunkten”.

1.2
För att kunna beställa på www.elcykelpunkten.se måste Du ha fyllt 18 år.

1.3
Elcykelpunkten vill reservera sig för slutförsäljning samt bild- och skrivfel, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Elcykelpunkten har rätt att korrigera sådana eventuella fel och ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Elcykelpunkten naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen går vidare i processen. All bildinformation på Elcykelpunkten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Elcykelpunkten ansvarar inte för information på websidan som kommer från en tredje part.

1.4
Allt innehåll på Elcykelpunkten.se ägs av Elcykelpunkten. Varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Elcykelpunkten.

1.5
Vid godkännande av våra våra villkor godkänner man även utskick av nyhetsbrev.

2. Avtal och Beställning

2.1
Genom att göra ett köp på Elcykelpunkten accepterar du dessa Köpvillkor. Genom att acceptera Köpvillkoren förbinder Du dig att följa Köpvillkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Elcykelpunktens Integritetspolicy som finns på “www.elcykelpunkten.se/integritetspolicy”.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Elcykelpunkten bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Elcykelpunkten per e-post. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Elcykelpunkten.se.

3. Kunduppgifter mm.

3.1
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Elcykelpunkten om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.2
Om Elcykelpunkten misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Köpvillkoren har Elcykelpunkten rätt att stänga av dig. Elcykelpunkten har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

4. Lägsta pris garanti, avgifter och betalning

4.1

När du gör en beställning via Elcykelpunkten.se gäller de priser som anges. Priserna anges i svenska kronor.

5. Kampanjer och erbjudanden

5.1 Elcykelpunkten kan erbjuda kampanjer som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Köpvillkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt.

6. Leverans, transport och transportskador

6.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager). Det är du som beställt som måste ta emot cykeln eftersom du måste visa ditt ID.

6.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen. Om en leverans inte kommer fram inom 30 dagar från det att det skickats från vårt lager har du rätt till en ny produkt. Om varan saknas hos vår fraktleverantör har du rätt till en ny ersättningsprodukt från det att vår fraktleverantör har konstaterat att godset är saknat. Elcykelpunkten kan inte hållas ansvariga för kompensation för sändningar som fraktleverantören i de fall frakten tar längre tid än den ordinarie.

6.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Elcykelpunkten rätt att debitera dig en avgift på 149 kr

6.4
Om Du inte är hemma och kan ta emot din cykel trots avisering från fraktleverantör och utebliven återkoppling från dig till fraktleverantör för annan tid eller datum så debiteras fraktleverantör Elcykelpunkten 295 kr/dygn för lagerhållning. Denna summa kommer att faktureras dig om du inte är på plats vid överlämningen då fraktleverantör måste åka tillbaka och lagerhålla paketet och detta är inget vi på Elcykelpunkten råder över.

6.5 

När vi levererar produkter till dig och produkten skadas så är det under vårt ansvar. Vid eventuell retur är ansvaret ditt och därför ska det packas väl. Vid transportskada skall detta anmälas till chauffören vid leveranstillfället och kontrollera därför alltid godset vid leverans och ta foto. Du måste be chauffören att lämna en bekräftelse på att godset var skadat. Spara denna bekräftelse. Transportskador skall anmälas till oss samma dag du mottagit varan för att vi skall behandla ärendet och ska skickas skriftligen med foto eller video. Detta pga vissa skador uppkommer efter man nyttjat cykeln och detta är inget vi tar ansvar för och därför måste transportskador anmälas direkt.

7. Ångerrätt

7.1
Vid köp av varor på Elcykelpunkten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning via förmånsportalen. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Elcykelpunkten detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden. För elcyklar är kostnaden för retur 800 kr. Cykelvagnar 399 kr och tillbehör 99 kr. Köper du din produkt i butik har du rätt att byta men inte rätt att ångra ditt köp.

7.2
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Elcykelpunkten. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet innan du skickar tillbaka produkten.

7.3
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Elcykelpunkten. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Om din order har skickats från Elcykelpunkten och du inte har ångrat ditt köp innan varan är skickad står Du för returfrakten oavsett om du tagit emot varan eller inte och den ligger på 800 kr för tex elcyklar.

7.4
När Du ångrar ditt köp betalar Elcykelpunkten tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Elcykelpunkten erbjuder. Vid retur av del av order, återbetalas ej transportkostnaden. På det belopp som ska återbetalas har Elcykelpunkten rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8. Garanti och reklamation

8.1

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Elcykelpunkten så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

8.2
Elcykelpunkten står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.3
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Elcykelpunkten att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Elcykelpunkten strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Elcykelpunkten mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Elcykelpunkten förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Elcykelpunkten riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se

8.4
Garanti gäller endast till kunder som köpt produkten direkt av oss. Garanti gäller ej för cyklar som är sålda i andrahand. Elcykelpunkten erbjuder en unik 3-års garanti för samtliga produkter och tillval om inget annat anges. Garantin gäller inte vid onormalt slitage, batterier, förbrukningsvaror eller eventuella mjukvaruproblem.

9. Länkar

Elcykelpunkten.se kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Elcykelpunkten kontroll.  Webb-platser utanför Elcykelpunkten kontroll kan också länka till Elcykelpunkten. Elcykelpunkten är inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella sidan.

10. Force Majeure

Elcykelpunkten ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Elcykelpunkten inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

11. Ändringar av Köpvillkoren

Elcykelpunkten förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Köpvillkor när som helst i tiden. Alla ändringar kommer att publiceras på Elcykelpunkten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp).

12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Köpvillkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag och tvist

13.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Elcykelpunktens kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Elcykelpunkten beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

13.2
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Köpvillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

14. Försäkring

14.1

Under hela hyresperioden har du två trygghetsförsäkringar som medföljer ditt förmånslpaket:

1. Ett kompletterande allriskskydd ingår där Elcykelpunkten täcker mellanskillnaden vid     olycksfall och stöld etc. Detta avtal förutsätter att du har en hemförsäkring med inkluderande drulleförsäkring.

2. Din arbetsgivare och Elcykelpunkten tillhandahåller en långtidssjukskrivningsförsäkring som täcker din månadskostnad om du skulle bli sjukskriven under en längre tid. Då får du behålla cykeln utan kostnad under sjukskrivningen.

14.2
Om din cykel blir stulen använder du din hemförsäkring som grund. Vi hjälper till att sköta administrationen och förse ditt hemförsäkringsbolag med relevanta uppgifter efter att du polisanmält stölden samt kontaktat ditt försäkringsbolag. Därefter ser Elcykelpunkten till att du blir ersatt med en likvärdigcykel.